Vzdělání

Klasická škola zabíjí touhu po učení

Většina dětí se těší, až nastoupí do školy, těší se, že se naučí něco nového. Najednou ale ve škole skutečně jsou a vše se změní. Učení je přestane bavit a už jim nepřináší radost.
 holčičky nad sešitem
Konvenční školství má jednotné požadavky, avšak každé dítě je jiné a škatulkování je spíše na škodu. Známky fungují jako vnější stimul, ale nepodněcují vnitřní motivaci. Z dlouhodobého hlediska má známkování negativní dopad. Co si pamatujete z toho, co jste se naučili pro jedničku? Pomáhají známky doopravdy? Existuje skupina lidí, kteří si myslí, že to jde i bez známek. Děti se v takových školách se neučí kvůli dobrým známkách, ale proto, že skutečně chtějí.
 
Takovýto systém učení praktikuje Montessori škola Na Beránku v Praze. Tady děti známkované nejsou a dostávají pouze slovní hodnocení. Přesto se do školy poctivě připravují a umí mnohem víc, než děti v běžných školách. Vzdělávání zde funguje zcela odlišně oproti tradičnímu pojetí. Dítě je respektováno a bráno jako rovnocenný partner k učiteli. S dětmi se pracuje tak, aby v nich byla vyvolaná chuť zkoumat a objevovat. Musí porozumět tomu, co se učí a proč se to učí, teprve pak mají zájem pustit se do práce.
 
V Monterssori škole se děti učí svobodě a zodpovědnosti. Systém školství je pojmenován podle lékařky a pedagožky Marie Montessori a program přirozeně a nenásilně podporuje děti v rozvíjení jejich znalostí a dovedností. Je kladen velký důraz na individualitu, děti si samy volí, jak dlouho, s kým a na čem budou pracovat. Mohou si také vybrat jakékoliv místo ve škole, kde budou pracovat. Jsou vedeny k tomu, že pokud udělají chybu, neznamená to nic špatného. Chyba je pro ně přítel, který jim pomáhá se zlepšovat.
 školní obrázek
Děti dostávají tolik pozornosti a času, kolik potřebují. Učí se tomu, co chtějí a co je zajímá, a to si odnáší do života. Oproti tradičním školám je tady spolupráce s ostatními každodenní součástí života. Děti pracují samostatně bez zásahu učitele, ten je jim k dispozici, pouze pokud budou potřebovat. Děti i učitelé jsou zde sami sebou, cítí se zde dobře a dostávají ze sebe to nejlepší. Škola Na Beránku není jedinou školou s tímto systémem, v ČR už se tento program dostává do podvědomí dalších učitelů i rodičů.

Back To Top